Vyr. redaktorė Rita Šlinkšytė - Agurkienė

Redaktorės žodis

Jus aplanko 11-asis Palemono bendruomenės centro laikraštis. Linkiu ramios kasdienybės, pripildytos artimųjų meilės ir rūpesčio. Gražių švenčių ir laimingų Naujųjų 2016-ųjų metų! Gyvenimas – tai viena ilga pamoka, susidedanti iš daugybės patyrimų, kuriuos mums sukuria santykiai su kitais žmonėmis. Bet kokių grupių, bendruomenių nesutarimai ir laimėjimai yra puikūs gyvenimo pamokos pavyzdžiai. Tada tenka sau atsakyti […]

Palemonietis Nr. 11 2015 gruodis

Jus aplanko 11-asis Palemono bendruomenės centro laikraštis. Vyr. redaktorė: Rita Agurkienė +370 (618) 56180 Redkolegija: A. Markelevičienė Korektorė: R. Paužienė Adresas: Pamario g. 1, LT – 52265, Kaunas El. paštas: pbc@palemonas.info Spausdino: UAB ,,Valdo leidykla’’ Turinys: Pirmasis puslapis Redaktorės žodis Palemono bendruomenė aktyviai siekia, kad gyventume saugiau ,,Vasara, dar pabūk su mumis‘‘ 2015 metų veiklos Kiti Palemono […]