Skulptorius Juozas Šlivinskas

Neseniai Kauno miesto muziejaus Kardinolo Vincento Sladkevičiaus menę buvo užpildžiusi gausybė susirinkusių žmonių, atėjusių į skulptoriaus Juozo Šlivinsko jubiliejinės parodos ,,Artėjimas prie skulptūros‘‘ atidarymą. J.Šlivinsko kūriniuose meno kalba atsispindi ir Šventojo Rašto, ir konkretaus patriotinio pilietiškumo žmogaus gyvenimo, jo būties alegoriniai, dažnai metaforiški motyvai.

Skulptorius Juozas ŠlivinskasParodos ekspozicija susideda iš trijų dalių: eksponuojami piešiniai-eskizai, skulptūros kaip savanoriški meno kūriniai, taip pat galintys tarnauti ir kaip modeliai paminklams, bei Kaune ir įvairiose Lietuvos vietovėse pastatytų paminklų fotonuotraukos.

J.Šlivinskas, jau beveik keturis dešimtmečius produktyviai kuriantis, vienas talentingiausių mūsų dienų Lietuvos skulptorių, savo kūrybinės biografijos bagaže yra sukaupęs arti 100 kūrinių nuo parodinių iki monumentinių paminklų, skirtų įvarioms Lietuvos istorinėms asmenybėms ir datoms pažymėti (paminklai ambasadoriui S.Lozoraičiui, S.Dariui ir S.Girėnui, gen. P.Plechavičiui, gen. J.Žemaičiui- Vytautui, 1949 m vasario 16 d Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijai Kaune, atminimo ženklai lakūnui F.Vaitkui Linkuvoje, Ballinrobo miestelyje Airijoje ir kt.).

Didelis nuopelnas skulptoriui Juozui Šlivinskui tenka įamžinant savo kūriniais mūsų lakūnus-Atlanto nugalėtojus Steponą Darių, Stasį Girėną ir Feliksą Vaitkų. Jis sukūrė 1993 metais Ąžuolyno prieigose atidengto skulptoriaus Broniaus Pundziaus suprojektuoto S.Dariaus ir S.Girėno paminklo skulptūras. Už dailės kūrinius aviacijos tematika J.Šlivinskas 1996 metais buvo apdovanotas S.Dariaus ir S.Girėno medaliu, 2007 metais Lietuvos vietinės rinktinės Garbės kryžiumi už nuopelnus Lietuvos savanoriams. Įvairių premijų laureatas: už Sausio 13-osios paminklo projektą (1991), Žemės meno projektą ,,Mano ženklai ateičiai‘‘(1999),memorialinio paminklo Vietinės rinktinės kariams projektą (2002), dekoratyvinės skulptūros projektą ,,Šviesos takas‘‘(2003).

Skulptorius Juozas Šlivinskas su žmona Birute
Skulptorius Juozas Šlivinskas su žmona Birute

Nudžiūvęs Ąžuolyno ąžuolas J.Šlivinsko sumanymu virto 47 inkilais, zoologijos sodo vaikų žaidimo aikštelę puošia jo skulptūra ,,Išlaisvinimas‘‘, o prie nudžiūvusio Pažaislio ąžuolo atsirado skulptoriaus sukurtas ,,Metraštis‘‘.

J.Šlivinskas yra sukūręs nemažai antkapinių paminklų. Iš jų paminėtini ambasadoriui Stasiui Lozoraičiui, rašytojui Raimundui Samulevičiui, tapytojui Antanui Samuoliui, režisieriui Juozui Miltiniui, aktoriui Vaclovui Blėdžiui ir kt.

Neseniai vykusiame plenere ,,Plastika+žodis‘‘, skulptorius pristatė eskizą bei maketą skulptūrai, kuri skirta Palemono vidurinės mokyklos mokytojui A.Ražauskui. Taip pat projektuojamas ,,Kryžius‘‘, kuris bus pastatytas Kauno marių regioninio parko teritorijoje. Ir didžiausia skulptoriaus svajonė, kad Poezijos pavasariai vėl grįžtų į Lakštingalų slėnį.

Dabartinė paroda tai lyg Juozo Šlivinsko ir jo žmonos Birutės šeimyninės šventės tąsa, gražiu kūrybiniu žiedu įsikomponavusi į skulptoriaus garbingą 60-ties metų sukakties šventę.

Palemono bendruomenė sveikina palemonietį Juozą Šlivinską garbingo jubiliejaus proga, linkime sveikatos ir kūrybinių svajonių išsipildymo.

Parengė Rita Agurkienė
PBC informaciniame leidinyje ‘Palemonietis’ Nr.7 2010 gruodis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *