Saugus ir sveikas vaikas

Lopšelis darželis 'Lakštutė'Šiandieninis visuminis vaiko ugdymas priklauso nuo šeimos ir darželio aplinkos bei bendrų mūsų gyvenimo normatyvų, kuriuose slypi neišsemiamos sveikatos ugdymo galimybės. Vaiko sveikatą sąlygoja šeimos įpročiai, darželyje išugdytas individualus požiūris ir atsakomybė už savo gyvenimo būdą, higienos reikalavimų paisymas, žalingų įpročių vengimas, judrus gyvenimo tempas, racionali mityba, poilsio organizavimas.

Vaikų įstaigoje fizinis ugdymas – viena iš sudedamųjų visapusiškos asmenybės ugdymo dalių. Fizinė veikla ne tik skatinama vaiko biologinė branda, bendras organizmo tonusas, protinių galių raida. Fizinė veikla labai artima vaiko prigimčiai ir, tinkamai panaudota ugdymo tikslams, ji tampa galinga visapusiškos asmenybės ugdymo priemone. Vaiko buvimas lauke nuo ankstyvojo amžiaus užtikrina jo fizinį išsivystymą, ugdo jo socialinius ir komunikacinius gebėjimus. Ugdymo erdvės natūralioje gamtinėje aplinkoje sąlygoja sveiką ir darnų gyvenimo būdą. Nuo pat vaikystės skatinamas domėjimasis gamta, kaip fizinio ir pažinimo ugdymo erdve, ugdo vaikų kūrybinį mąstymą, komunikaciją ir ekologinį suvokimą. Vaiko fizinis ugdymas neįmanomas be nuodugnaus vaiko fizinės ir psichinės raidos pažinimo, asmenybės raidos ir ugdymo supratimo.

Kad mūsų darželį supanti natūrali gamtinė aplinka ir vidaus ugdomoji erdvė tenkintų vaikų judėjimo ir pažintinius poreikius, lauko teritoriją ir grupes papildėme naujomis fizinį aktyvumą skatinančiomis priemonėmis: lauke – žaidimą komplektais: „Ežerėlio tvirtovė“, „Rūdiškių bokštas“, karstynėmis, sūpuoklėmis ir kt., kūno kultūros salėje – sportiniais suoliukais, pusiausyyros lentomis, kamuoliais, krepšinio stovais ir kt.

Kompleksiniam fizinių savybių vystymui, koordinacinių mechanizmų tobulinimui ir tinkamos kūno laikysenos ugdymui atnaujintos judesio lavinimo priemonės kūno kultūros salėje.

Sveikatos kompetencijos ugdymo klausimais pedagogės dalyvavo KPKC ir metodiniuose kitų ikimokyklinių įstaigų seminaruose, ir vaikų kūno kultūros konsultaciniame centre: „Vaikų sveikatos bei saugos kultūros įgūdžių ugdymas, stiprinant partnerystės ryšius su šeima“, „Vaiko fizinės ir psichinės sveikatos darna ikimokyklinėje įstaigoje“, „Vaikų sveikatos saugos ypatumai, sveikatos priežiūros organizavimas“, „Vaikų streso šaltiniai ir įveikimo būdai“ ir kt.

Vaikų sveikatinimo programa mūsų darželyje vykdoma projektų metodu: bendras projektas su Palemono vid. mklos. pradinių klasių mokiniais ir mokytojais „Saugokime sveikatą kieme, gatvėje ir gamtoje“, ilgalaikis projektas „Ikimokyklinuk, sveikas būk!“, renginių ciklas „Aš saugus, kai žinau…“. Projektas „Sveikatos stiprinimo savaitė-2011″ vyko 2011 m. spalio 17-21 dienomis, popietės buvo skirtos dantukų priežiūrai, sveikos mitybos sampratai „Aš ir sveikas maistas“, „Mes sveiki, stiprūs, vikrūs“, „Aš ir sveikata“.

Pastaruoju metu visuomenės sveikatai užtikrinti svarbiausia laikoma ne gydomoji, o profilaktinė medicina, sveikatos ugdymo veiklos, įvairūs sporto renginiai, varžybos, išvykos i gamtą. Vieningas lopšelio-darželio ir tėvų požiūris į vaiko ir šeimos sveiką gyvenseną bei saugos kultūrą padeda ugdyti vaiko asmeninį susivokimą, socialinį jautrumą, jo saviraišką.

Esame dėkingi, kad vaikučių tėveliai geranoriškai talkina gerinant įstaigos edukacinę aplinką, noriai dalyvauja mūsų renginiuose.

Lopšelio-darželio „Lakštutė“ DirektorėVitalija Gečienė
PBC informaciniame leidinyje ‘Palemonietis’ Nr.8 2012 sausis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *