Palemono vidurinė mokykla

Mokykla – antrieji namai. Mokyklos bendruomenė, administracija, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai stengiasi daryti viską, kad šis teiginys pasitvirtintų.

Spalio mėnesį mokyklą vertino Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūros komisija, kuri Kauno Palemono vidurinės mokyklos kultūrą įvertino gerai. Pažymoje teigiama, kad mokyklos bendruomenė didžiuojasi mokykla, mokiniai pripažįsta bendražmogiškąsias vertybes, jomis vadovaujasi, geba paaiškinti, kuo jos svarbios ir reikšmingos jų gyvenimui. Dalis bendruomenės narių žino mokyklos filosofiją, viziją ir misiją. Mokiniai apie mokyklą kalba su pasididžiavimu. Jie teigia, kad neketina mokytis kitose mokyklose, nes čia mokėsi jų tėvai. Čia jiems gera ir jauku, dirba geri mokytojai, tenkina ugdymo kokybė.

Dauguma (96,3%) apklaustųjų tėvų teigia, kad yra patenkinti, kad vaikai mokosi būtent šioje mokykloje. Jie pasitiki daugeliu mokytojų, vertina juos kaip gerus savo dalyko specialistus. Mokykloje dirba net 16 mokytojų, kurie yra buvę šios mokyklos auklėtiniai. Tai rodo, kad mokykla daugeliui bendruomenės narių buvo ir yra patraukli sava atmosfera ir gerais santykiais.

Mokykloje organizuojami prevenciniai renginiai, krepšinio ir kvadrato turnyrai. Į šiuos renginius įtraukiami elgesio problemų turintys mokiniai. Taip pat organizuojama prevencinė akcija „Savaitė be patyčių“. Mokyklos mokiniai aktyviai įsitraukia į Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo centro organizuojamus renginius „Be smurto“ ir „Už draugystę“. Vasaros atostogų metu 1-5 klasių mokiniai 2 savaites dalyvavo stovykloje „Vasarėlė“.

2010 m. pagrindinio ugdymo programą baigė ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 100% 10 klasės mokinių. Valstybinius egzaminus išlaikė 94% abiturientų, vidurinį išsilavinimą įgijo100%. Du mokiniai, Kęstutis Acus ir Milda Venslavičiūtė, gavo brandos atestatus su pagyrimu.

Pagal „Veido“ žurnalo reitingavimą, atsižvelgiant į valstybinių egzaminų rezultatus, Kauno Palemono vidurinė mokykla respublikoje yra 67 vietoje, Kauno mieste 18 vietoje iš 43 mokyklų. Istorijos valstybinio egzamino rezultatai yra 3 vietoje Kauno mieste. 2010 m. į aukštąsias mokyklas įstojo 73,6% mokinių, 20,4% išvyko į užsienį (niekur nestojo), 6% įstojo į profesines mokyklas.

Sveikinu visus mažus ir suaugusius Palemono gyventojus su artėjančiom Šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais. Linkiu daug sveikatos ir asmeninės laimės.

Mokyklos direktorė
Ona Dičkienė

Sėkmę kuriame kasdien atlikdami visai paprastus daiktus, kurie laikui bėgant tampa didelėmis pergalėmis, netgi didesnėmis nei mes tikėjomes.

R.Sharma

Bendrauti gimtąja bei užsienio kalbomis, naudotis informacinėmis technologijomis, būti versliais, turėti poreikį nuolat mokytis, būti pilietiškais, turėti kultūrinio sąmoningumo, kiekvienos iš šių kompetencijų įgijimas turi paruošti jauną žmogų gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Šios kompetencijos turėtų užtikrinti žmogaus žodžių ir darbų dermę, gebėjimą sėkmingai prisitaikyti prie ateities pokyčių.

Šiuolaikinė mokykla kelia sau tikslą išugdyti šias kompetencijas. Visos jos yra lygiareikšmės, todėl tiek tėvai, tiek mokytojai turi skirti dėmesį ne tik tam, kiek vaikas turi žinių ar kokie yra jo įvertinimai, bet ir kaip jis elgiasi su suaugusiais ir bendraamžiais, ar jam nesvetima kito žmogaus nelaimė, ar jis geba gerbti mūsų tautos tradicijas..

Tikiuosi, kad daugelis palemoniečių, turinčių mokyklinio amžiaus vaikų ar anūkų yra girdėję apie mūsų Mokyklos Mokinių Seimą. Pradėjęs savo veiklą daugiau nei prieš dešimt metų, jis išaugo į vieną iš stipriausių Kauno miesto mokyklų mokinių savivaldų. Per mokslo metus surengiamos kelios dešimtys renginių mokykloje: krepšinio turnyras ,,3×3”, Tolerancijos diena, Mokytojų diena, diskotekos, projektas „Mokyklos deimančiukai“, dalyvavimas akcijose „Darom“, „Maisto bankas“, projekto „Mokyklinainis“ organizavimas, bendradarbiavimas su kitų mokyklų mokinių tarybomis. Tai ir visa kita, ką savanoriškai, niekieno neverčiami, dirba apie trisdešimt 7- 12 klasių mokinių.

Pirmas klausimas naujokams, norintiems dalyvauti seimo veikloje, visada būna: „Ar žinai, kad čia reiks daug ir savanoriškai dirbti?“. Ir daugelis jų atsako: „Taip, žinau“ ir noriai pasilieka, dirba, mokosi būti lyderiais. O tokių lyderių esame išugdę jau nemažai: Vytautė Matusaitė, Ričardas Mikuckis, Julija Sabaliauskaitė, Paulius Mikalauskas, Ieva Pukalskaitė, Martynas Lagauskas – tai žmonės, kuriais galima pasitikėti, kurie yra mūsų veiklos „varikliukai“. Na, o prie jų visada prisijungia ir kiti. Mūsų MMS snaudžiančių nėra. Sykį vienas iš narių gražiai pastebėjo: „Mūsų ne 141, bet mes galime ir darome pakankamai daug“. Žinoma, mūsų darbai nėra globaliniai, jie daugiau skirti ugdymuisi, tačiau tikiu , kad šitaip besiugdančių žmonių žodžiai nesiskirs su darbais, jie išmoks gerbti vienas kitą, gerbti savo tėviškę ir tai suteiks jiems galimybę pasiekti savo asmeninių ir visos tautos pergalių.

Ramunė Baniulienė
mokyklos direktorės pavaduotoja

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *