Palemono vidurinė mokykla

Miesto meras A. KupčinskasBrangūs Palemono bendruomenės nariai, nuoširdžiai sveikinu Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2012- ujų metų proga. Linkiu, kad Kristaus už’gimimo šventė nuskaidrintų sielą, suteiktų daug džiaugsmo ir įkvėptų naujiems darbams. Tegul tolumoje spindinti svajonė tampa realybe, tegul lydi Dievo palaima, o ateinantys metai būna patys gražiausi bei šviesiausi Jums ir Jūsų artimiesiems.

Šių metų lapkričio 12 dieną mokykla šventė 35-erių metų veiklos jubiliejų. Ši diena tarsi davė startą apžvelgti visus per šį laikotarpį nuveiktus darbus, pasidžiaugti rezultatais ir numatyti naujus užmojus. Per šiuos darbo metus mokykla išleido 33 abiturientų laidas. Mes didžiuojamės visais buvusiais mokyklos mokiniais, o ypač V. Balčiumi, A. Acumi, L. Navickaite – Greičiuviene, R. Jankausku, R. Plūku, A. Balčiumi, A. Mazeliausku, L. Kontrimu, V. Vilkauskaite — Liukaitiene, S. Gudeika, A. Čeplinskyte — Mikalauskiene, R. Mitrulevičiūte – Rimašauskiene ir kitais 36 mokiniais, baigusiais mokyklą medaliais ar pagyrimais.

Mokyklos mokytojai, dirbdami kvalifikuotai ir negailėdami savo laiko ir jėgų, pasiekia, kad mokiniai gerai išlaiko baigiamuosius brandos egzaminus. Šiemet mokykla pagal 4 VBE rezultatus iš 46 Kauno miesto vidurinių mokyklų užima 26 vietą. Mūsų mokyklos abiturientai studijuoja Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Studijuojančių skaičius sudaro 73%.

Mokyklos bendruomenė tikisi, kad ir po Kauno miesto savivaldybės atliktos bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos galės teikti vidurinį išsilavinimą siekdami naujų rezultatų, o mūsų vaikai Palemono mikrorajone turės vidurinę mokyklą.

Kauno Palemono vidurinės mokyklos direktorė Ona Dičkienė

Jubiliejinė knygaŠiais metais jau 35 sezoną mūsų mokykloje skamba mokyklinis skambutis. Minėdama šią sukaktį, lapkričio 12 dieną mokyklos bendruomenė pagal daugiametę tradiciją sukvietė po Lietuvą pabirusius mokyklos auklėtinius, čia dirbusius ir dirbančius mokytojus. Jų sugužėjo pilna aktų salė — beveik 300. Šventėje taip pat dalyvavo mūsų miesto meras A.Kupčinskas, Seimo narė V.M. Čigriejienė, miesto tarybos narė E.Gudišauskienė, švietimo ir ugdymo skyriaus formaliojo švietimo poskyrio vedėja V.Adaškevičienė, S.Nėries muziejaus vedėja I.Aleksaitienė, Palemono bendruomenės centro pirmininkė J.Kulevienė, Palemono parapijos klebonas M.Bianco, pirmoji mokyklos direktorė profesorė Irena Leliūgienė.

Ta proga išleista mokyklos gyvenimo knyga „Mes 1976-2011„. Jubiliejinė programa, filmas, pokalbiai su klasės draugais bei kolegomis nukėlė mus į artimesnius ar tolimesnius mokyklinius laikus. Dalinomės prisiminimais, džiaugėmės vieni kitų pasiekimais ir išsiskirdami sakėme vienas kitam: „Iki kitų susitikimų“.

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie šventės organizavimo.

Taip pat, naudodamasi proga, norėčiau pakviesti visus, kam brangi mokykla ir jos istorija, įsigyti jubiliejinę knygą. Ją galima įsigyti mokykloje, raštinėje. Knyga gali tapti gera dovana svetur gyvenantiems mūsų mokyklos auklėtiniams.

Ramunė Baniulienė,
mokyklos direktorės pavaduotoja ugdyinui

Kauno Palemono vidurinės mokyklos jubiliejusPBC informaciniame leidinyje ‘Palemonietis’ Nr.8 2012 sausis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *