Lakštingalų slėnio renovacija ir poezijos pavasario sugrąžinimas į Palemoną

Lakštingalų slėnio renovacija1965 metais gegužės mėnesį pirmą kartą į Palemoną atskrido poezijos paukštė. Du kartus šventė vyko Parko gatvės gale prie Kauno marių. Buvo pastatytas aukuras, kuris ir dabar mena to laikmečio įvykius. Kadangi išrinktoje vietoje negalėjo tilpti visi poezijos šventės dalyviai, gyventojai ir svečiai, tad trečioji šventė jau vyko Lakštingalų slėnyje, už S. Nėries muziejaus. Ši vieta jau talpino šimtus žmonių iš Palemono ir visos Lietuvos. Per 30 įvykusių Poezijos pavasarių Palemone ąžuolų vainikais apdovanoti poezijos laureatai, J.Marcinkevičius, E.Mieželaitis, A.Baltakis, A.Venclova, P.Širvys, M.Martinaitis, R.Keturakis, S.Geda, J.Degutytė, A.Miškinis ir kiti. Daugiausiai emocijų mums suteikė Bernardo Brazdžionio eilės: nesuskaičiuojami žmonių srautai važiavo į Palemoną paklausyti jo kūrybos. Visi džiaugėsi ir Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo kūryba, ir Australijos lietuvės Lidijos Šimkutės poezija. Poezijos paukštė ant savo sparnų kasmet į Palemoną atnešė įkvėpimą, meilę, ramybę ir gėrį… Ir taip 30 kartų…30 metų palemoniečiai turėjo poezijos šventę, kurią puošdavo ir lietuvių dainos bei šokiai. Tad 30 metų širdys virpėdavo nuo eilių, kurios buvo skaitomos garsiajame Lakštingalų slėnyje. Palemoniečiai su jais, tokiais nepakartojamais, lietingais, ir užaugo. Tik gaila, kad buvo nuspręsta neberengti Poezijos pavasarių Palemone. Išėję iš mūsų Poezijos pavasariai išsinešė ir gražią šventę.

1986 metais pradėti organizuoti Poezijos pavasarėliai ,,Pirmosios kregždės‘‘. Kauno jauniesiems poetams tai ne tik šventė, bet ir startas į tradicinį Poezijos pavasarį.

Bet slėnis nyko, skaudančiomis širdimis stebėjome šį nesustabdomą reiškinį. Bet galime pasidžiaugti, kad bendrom Palemono bendruomenės, Palemono vidurinės mokyklos, Seimo narės V.Boreikienės ir Kauno miesto savivaldybės Komunalinio ūkio skyriaus pastangom 2008m. balandžio mėnesį buvo pradėta Lakštingalų slėnio renovacija: išvežtos senos sudaužytos suolų liekanos, išvalyta aplinka, iškirsti menkaverčiai krūmai, aikštė išklota betoninėmis trinkelėmis.

Kasmet Palemono bendruomenės centras ieško rėmėjų, kad galėtų tęsti pradėtus darbus, nes mūsų visų, palemoniečių, pareiga ir noras atstatyti Lakštingalų slėnį, kad vėl sugrįžtų į Palemoną Poezijos pavasariai, nes čia jų lopšys, išauginęs ir subrandinęs šią gražią šventę.

Kadangi jau išsiklota aikštė trinkelėmis, sekantis darbų etapas – suolai, kuriems įrengti reikalingos didelės lėšos. Rėmėjų paieška truko ilgai. Džiugu, kad mūsų prašymą išgirdo Petrašiūnų nuovados viršininkas G.Kvietkauskas, kuris savo iniciatyva ieškojo rėmėjų. Šį prašymą išgirdo ir radijo stoties „Kelyje“ direktorius A.Grybauskas, mielai prisidėjęs prie mūsų svajonės įgyvendinimo. Tad šių dviejų vyrų dėka buvo surastos tribūnos, už kurias nuoširdžiai dėkojame ir„Ūkio banko“ valdybos pirmininkui Gintarui Ugianskiui. Tribūnos jau yra, tik jas reikia pargabenti iš LKKA stadiono į Palemoną, o jos neardomos, reikalinga galinga technika, kranai, ir vėl mes paieškų kelyje. Mūsų paieškas išgirdo Žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius pasirūpinęs tribūnų pargabenimu. Bendruomenės centras tribūnas sutiko džiugiai ir darbingai nusiteikę jas pastatyti į vietas ir stacionariai sumontuoti. Ši talka vyko šeštadienį, į ją susirinko apie 20 palemoniečių. Smagu tai, kad mūsų globėjai, padėję įgyvendinti svajonę, nuolat kontaktavo, pasidomėdami, kaip vyksta darbai, o G. Kvietkauskas atvežė net vaišių ir pats dalyvavo talkoje.

Šis darbų etapas užbaigtas, laukia naujas etapas – elektros linijos nutiesimas, kelio ir aplinkos sutvarkymas, o tolimesnėse svajonėse ir stacionari scena, ir saugumą garantuojančios kameros.

Džiugu, kad slėnis įgauna savo veidą, ir mes, palemoniečiai, turime tokią nuostabią erdvę, kur gal aukuras suliepsnos mums visiems atnešdamas viltį…

Tad mielieji mūsų globėjai, rėmėjai, Jūsų geranoriškumo dėka Palemono Lakštingalų slėnis turi tribūnas. Ir Jūs prisidėjote prie mūsų svajonės įgyvendinimo. Gal mus išgirs ir Kauno miesto savivaldybės kultūros skyrius, ir Rašytojų sąjunga ir sugražins mums poezijos paukštę į jos gimtąjį slėnį.

Mūsų mylimieji globėjai, metams baigiantis mes norime Jums palinkėti, kad 2013 metai būtų pilni optimizmo, tyros žmogiškos šilumos, džiugesio, kad jie būtų brandūs naujais darbais, dosnūs asmenine laime, kupini gerumo ir atjautos.

Pagarbiai,
Palemono bendruomenės
centro pirmininkė J.Kulevienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *