Dar viena šeimyninė laimė

Vieni žmonės skuba į darbus, kiti tvarko savo gyvenimą dirbdami aplink namus, augindami vaikus, bet visi jie susiburia į vieną gražią šeimą – į Palemono bendruomenę. Tarp jų yra daug ypač energingų, dalyvaujančių įvairiose programose žmonių. Jie susiburia švęsti įvairias šventes, dalyvauja įvairiuose renginiuose. Noriu paminėti Nataliją ir Stasį Vilkauskus, kurie šiemet šventė savo 50 metų vedybinio gyvenimo sukakti. Nuostabiai graži buvo šventė, per patį žydėjimą įvairiaspalvių gėlių, kai ir gamta pasipuošusi žaluma. Smagiai ir džiaugsmingai buvo pasitikti cadillac’u atvažiuojantys į bažnyčią garbaus amžiaus Natalija ir Stasys Vilkauskai. Tai puikios sielos žmonės, šiandien atrodė lyg jauni, juos lydėjo gražus vaikų ir anūkų būrelis. Sveikinti „jaunuosius“ atvyko dauguma bendruomenės žmonių, juos pažinojusių daugeli metų. Šiltai vienas kitą sveikino sukaktuvininkai, liejosi šampanas prie Kauno marių. Čia Jiems daug kas sava, pažįstama, kelia prisiminimus…

Tad mes dar kartą Jums, Natalija ir Stasy, linkime ilgų ir sveikatos kupinų gyvenimo metų.

Pagarbiai Vida Stančiauskienė
PBC informaciniame leidinyje ‘Palemonietis’ Nr.8 2012 sausis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *