Aukime visi kartu

Logopedo darbo tikslas – veiklus ir aktyvus vaikas, mokantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti, nuosekliai reiškiantis mintis bei gebantis bendrauti. Šį tikslą įgyvendinti galima tik tada, kai mokymo procese aktyviai dalyvauja ir pats vaikas, ir auklėtojos, ir tėveliai.

Kalbos raidai, jos dinamikai didelę reikšmę turi vaiką supanti aplinka. Kalbos mokymosi procesas vyksta nuolat sąveikaujant su aplinka, kuriai priklauso asmenys, esantys šalia vaiko ir kasdien su juo bendraujantys. Tinkamas bendravimas su vaiku yra viena svarbiausių sėkmingo kalbos vystymosi sąlygų. Šeimos vaidmuo ir aplinka savo galia neprilygsta jokiai kitai institucijai, nes būtent šeimoje formuojasi ir vystosi žmogaus asmenybė, susipažįstama su socialiniais vaidmenimis. Šeima – tai pirmoji ugdymo institucija, kuri labiausiai įtakoja visą tolesnį asmens gyvenimą.

Kaip padėti savo vaikui, kad žodynas būtų gausus, o fantazija beribė?

Visi gerai žinome, kad kalbos vystymasis artimai susijęs su smulkiosios motorikos išsivystymu. Kai tobulėja rankų judesiai, vaikas vystosi visapusiškai. Jeigu motorikos, savitarnos gebėjimai neatitinka amžiaus normų, tai ir kalbos vystymasis atsilieka. Vaikai, kuriems ansktyvajame amžiuje sudarytos palankios sąlygos mankštinti pirštukus, greičiau pradeda taisyklingai kalbėti, geriau artikuliuoja garsus. Tėveliai namuose taip pat turėtų skatinti vaikučius karpyti, dėlioti smulkias detales, plėšyti, verti sagutes ,lankstyti. Šie užsiėmimai tuo pačiu moko ir kruopštumo, kantrumo bei atidumo.

Kalbos ugdymui, jos turtingumui svarbią reikšmę turi ir knygelių skaitymas. Knyga supažindina su supančia aplinka, lavina mąstymą ir turtina vaizduotę, suteikia žinių, ugdo socialines ir moralines nuostatas, padeda suprasti, kas yra teisinga ir neteisinga, gera ir bloga, moko elgesio normų, kritiško mąstymo, skatina saves pažinimą ir k.t. knygeles reikėtų rinktis spalvingas ir gražiai iliustruotas, stebėti, kokios knygos jūsų vaikui patinka, o skaityti vaikui knygas, orientuojantis į jo amžių ir gebėjimą suprasti. Vis daugiau šeimų supranta, jog knygą vaikui paduoti tik tada, kai jis pats skaito – vėlu. Atraskite skaitymo džiaugsmą ir pakvieskite į savo namus knygą.

Kai jūsų vaikas spontaniškai ka nors pasako, pasistenkite detalizuoti arba išplėsti pasakojimą papildydami jį vienu žodžiu. Jeigu jūsų mažylis sako ,,sniegas”, jūs sakykite ,,šaltas sniegas” arba ,,baltas sniegas”, ,,lipnus ir atidrėkęs sniegas” ir t.t. taip praplėsite vaiko kalbą, turtinsite jo žodyną. Sugalvokite vis naujesnių ir įdomesnių frazių ir posakių, neapsiribokite paprasta buitine kalba. Prisiminkime, kaip kvepia žemuogės, fantazuokime, iš kur atsiranda rūkas, kodėl skrenda lėktuvas ir t.t.

Žaidimas – vaiko gyvenimo ir ugdymo(si) būdas, tai kūrybinis procesas, sąlygojamas laisvos, savanoriškos vaiko veiklos. Jis iškyla kaip laisva erdvė, kurioje atsiskleidžia
nevaržoma, spontaniška vaiko prigimtis, mąstymas, vaizduotė. Žaidžiant ugdoma vaiko savivertė, saviraiška, saviaukla, atsakomybės ir pareigos jausmas. Bendraudamas žaidime vaikas lavina protinius gebėjimus: kalbą, dėmesį, lavėja mąstymo procesai, žaisdamas jis suvokia, kad būtina gerbti kito nuomonę, elgtis solidariai ir laikytis susitarimo. Prisiminkite, kad vaikui patraukliausia tai, kas netikėta, vaizdinga, jausminga.

Kalbėdamiesi ir bendraudami su vaiku plėskite jo patirtį ir žinias, panaudodami, kuo įvairesnes temas, inicijuokite poklabį, užduokite įvairius papildomus klausimus, pasakokite patys, dalinkitės ir savo patirtimi, kartu analizuokite. Svarbu domėtis vaiko įspūdžiais, jo patirtimi, panaudoti įvairias kalbines situacijas arba sąmoningai tokias sudaryti. Bet tai neturėtų pavirsti į kasdieninę ataskaitą ,,ką šiandien darei darželyje?”. bendraudami laikykitės lėto ir ramaus kalbėjimo tempo, rodykite susidomėjimą vaiko pasakojimu, kantriai ir dėmesingai klausykitės, žiūrėkite pašnekovui į akis. Tyla augančio darželinuko aplinkoje nėra gera byla.

Esame dėkingi tėveliams, kurie domisi savo vaikučių pasiekimais ir sunkumais, kurie aktyviai įsijungia į ugdymo procesą ir jame noriai dalyvauja.

Artėja gražiausių švenčių metas, puošiasi ir atgyja miestas, gausu įvairių renginių. Apsilankykite juose, suteikite sau ir savo artimui naujų emocijų, geros nuotaikos, pajuskite šv.Kalėdų stebuklingą dvasią, pasidžiaukite buvimu KARTU.

Lopšelio – darželio ,,Lakštutė”
logopedė
Asta Linkuvienė

1 thought on “Aukime visi kartu”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *