Palemono bendruomenės senųjų metų palydų šventėje padėkota rėmėjams

Bendruomenės pirmininkė padėkojo rėmėjams

Palemono bendruomenės pirmininkė Jūratė Kulevienė surengė kalėdinį bendruomenės vakarą, kurio metu buvo padėkota visiems rėmėjams ir aktyviausiems bendruomenės nariams.

Bendruomenės pirmininkė stengiasi, kad visų įmonių, įstaigų dirbantieji būtų aktyvūs bendruomenės nariai, kad visiems rūpėtų saugumas, tvarka, grožis, kad bendrų pastangų dėka gyvenimas būtų malonesnis.

Renginyje dalyvavo ne tik pedagogai, kitų įstaigų dirbantieji, bet ir Palemono nuovados viršininkas Gintautas Kvietkauskas. Pastarajam tą vakarą renginyje budėti nereikėjo -jis žinojo, kad čia susirinko atsakingi žmonės, kurie gerai pažįsta vienas kitą ir niekada jų veiksmų nereikia aiškintis policijos nuovadoje. Už gerą darbą, už pastangas dėl saugumo bendruomenės pirmininkė J.Kulevienė padėkojo nuovados viršininkui G.Kvietkauskui.

Renginyje visada aktyviai dalyvauja verslininkų Nausėdų šeima. Jų sūnus ne tik pasirūpina muzikos įrašais, bet ir padeklamuoja savos kūrybos eilėraščių. Vakaro metu koncertavo Ovidijus Vyšniauskas ir bendruomenės ansamblis „Marių banga“.

Danutė MARCINKEVIČIENĖ
tarybos sekretoriato vyriausioji specialistė

PBC informaciniame leidinyje ‘Palemonietis’ Nr.7 2010 gruodis

Gruodžio 30 dieną Palemono bendruomenės pirmininkė Jūratė Kulevienė kartu su bendruomenės centro taryba surengė tradicinę senųjų metų palydų ir padėkos rėmėjams šventę.
Graži Palemono gyvenvietė yra gerokai nutolusi  nuo miesto centro, todėl čia kiekvienas renginys tampa švente vietos gyventojams. Susikūrus bendruomenei gyvenimas Palemone tapo įdomesnis, saugesnis ir šviesesnis. Šios gyvenvietės žmonės džiaugiasi kiekvienu pasikeitimu į gerąją pusę. Net kalėdinė šviesos blykstė juos labai nudžiugino.

Šventėje dalyvavo miesto meras Andrius Kupčinskas, miesto Tarybos narys, Panemunės bendruomenės pirmininkas Gediminas Žukauskas, bendruomenės labai gerbiamas ir mylimas Palemono bažnyčios klebonas, kunigas Massimo Bianko, Petrašiūnų seniūnijos seniūnas Algimantas Vilkevičius, Petrašiūnų bendruomenės pirmininkė Ina Kunavičiūtė Amalių bendruomenės pirmininkas Vidas Pocius, šių bendruomenių atstovai, daug rėmėjų ir pagalbininkų.

„Neišskirdamas nė vienos bendruomenės metų pabaigoje apsilankau pas visus. Noriu pasidžiaugti, kad Kaunas šiais metais buvo pripažintas bendruomeniškiausiu miestu ir laimėjo Auksinę krivūlę, tai visų jūsų indėlis. Tą Krivūlę reikėtų eksponuoti visose seniūnijose.
Bendruomenės yra aktyvių, galinčių atlikti daug gražių darbų žmonių bendrija. Ko negali padaryti vienas žmogus, tas nesunkiai atliekama susibūrus į bendruomenę.
Šiandien noriu padėkoti už jūsų indėlį į bendruomeniškumo vystymą, už visus gražius darbus ir įteikti padėkos raštus patiems aktyviausiems bendruomenės centro nariams“, – kalbėjo meras A. Kupčinskas.

Meras padėkos raštus įteikė: Marijos krikščionių pagalbos dukterų instituto direktorei, seseriai salezietei Linai Minelgaitei, mokytojai Ritai Agurkienei, inžinierei Inai Norvaišaitei, ansamblio „Marių banga“ vadovei Laimutei Jankauskienei, Palemono „Carito“ centro koordinatorei Danutei Baltaitienei ir Palemono šeimos centro koordinatorei Danutei Spangelevičienei.

Po to meras A. Kupčinskas informavo gyventojus apie atliktus, visam miestui svarbius darbus, apie tai, ką dar reikia padaryti artimiausiu metu. Kadangi šiais metais labai daug sniego, todėl meras pakvietė prisidėti prie kovos su pusnimis, aktyviai dalyvauti talkose.

UAB „Kauno švara“ tikrai stengiasi, kad miesto gatvės būtų nuvalytos, kad nesutriktų visuomeninio tranposro eismas, tačiau išvalyti visus kiemus tikrai nėra galimybių“, – sakė meras A. Kupčinskas.
Meras susirinkusius pakvietė dar aktyviau dalyvauti savanorių veikloje, palemoniečiams linkėjo gražių, gerų ateinančių metų ir daug gražių vilčių – tiek, kiek šiais metais yra sniego.
Visiems susirinkusiems meras  A. Kupčinskas įteikė naujo pavyzdžio Kauno ženklelius.
Bendruomenės centro pirmininkė J. Kulevienė padėkojo merui A. Kupčinskui, visiems pagalbininkams ir rėmėjams, trumpai apžvelgė atliktus darbus, pasidžiaugė, kad vietos gyventojai, Palemono keramikos direktorius Povilas Drulia, policijos atstovai ir Petrašiūnų seniūnas A. Vilkevičius, vidurinės mokyklos mokytojai yra labai geranoriški ir dėmesingi, visada maloniai išklauso ir kiek galėdami padeda. Bendruomenės pirmininkė visiems rėmėjams įteikė padėkos raštus ir suvenyrus. Paskui pakvietė pasisakyti visus, kurie turi kokių nors pasiūlymų ateičiai.

Palemono bažnyčios klebonas, kunigas Massimo Bianko pasveikino bendruomenės narius, palinkėjo sveikatos, santarvės Dievo globos ir italų kalba padainavo kalėdinę dainą.

Skulptorius Juozas Šlivinskas informavo, kad renka parašus dėl S. Nėries muziejaus pavadinimo pakeitimo. Muziejus priklauso Kultūros ministerijai, todėl ir parašai bus įteikti šia institucijai.
„Kadangi šiame name gyveno ne tik poetė S. Nėris, bet ir žymus skulptorius, S. Nėries vyras Bernardas Bučas, todėl ir muziejus turi būti abiejų kūrėjų. Be to, šį namelį projektavo B. Bučas, todėl jo vardas neturi nueiti į nežinią.
Be to, dabar, kai Lakštingalų krantinė išgrįsta trinkelėmis, o ateityje gal sugebėsime ir suolus įrengti, tuomet Poezijos pavasariai turėtų sugrįžti į Palemoną“, – kalbėjo skulptorius J. Šlivinskas.
Abu šie skulptoriaus J. Slivinsko pasiūlymai buvo palydėti plojimais.

Meras taip pat pažadėjo, kad siūlys miesto Tarybai skirti kažkiek lėšų Lakštingalų krantinės suolams.

Mokytoja Rita Agurkienė susirinkusiems pristatė ką tik išleistą laikraštėlį „Palemonietis“. Ji pasidžiaugė, kad atsiranda rašančių, į laikraštėlį patenka visa tai, kas gražaus ir gero įvyko Palemone. Malonu, kad šį laikraštėlį skaito ir užsienyje gyvenantys palemoniečiai. Jiems ši informacija labai patinka. Tai bendravimas su savo gyvenvietės pažįstamais žmonėmis.
„Carito“ atstovė Danutė Baltaitienė pasidžiaugė, kad randa pagalbininkų vargstantiems paremti ir padėkojo jiems. Pakvietė dar aktyviau dalyvauti savanorių veikloje.

Palemono vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja Ramunė Baniulienė padėkojo už labai šiltą bendradarbiavimą ir patikino, kad bendruomenės ir mokyklos draugystė dar labiau sustiprės. Juk šioje gyvenvietėje yra tik viena mokykla, joje mokosi šios gyvenvietės vaikai, čia mokėsi ir jų tėvai.

Daug sveikinimų, linkėjimų, padėkos žodžių bendruomenės nariai ištarė pirmininkei J. Kulevienei ir kitiems bendruomenės centro nariams. Po to koncertavo ansamblis „Marių banga“, visi susirinkusieji bendravo, šoko, dainavo. Jiems grojo muzikantas ir dainininkas Vladas Daugintis su dukra Laura.

Danutė MARCINKEVIČIENĖ,
Tarybos sekretoriato vyriausioji specialistė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *