Kauno Palemono gimnazija

Biudžetinė įstaiga,
Marių g. 37,
LT-52248 Kaunas
Įm. kodas 190137989
Tel./faks.(8~37)373625
Svetainė internete: www.palemonas.kaunas.lm.lt

1976-1986

Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1976 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 332 „Dėl 36-tos vidurinės mokyklos atidarymo ir 8-os aštuonmetės mokyklos uždarymo Palemone“.

1976 m. rugsėjo 1 dieną Palemone pradėjo veikti Kauno m. 36 vidurinė mokykla. Jos direktore paskirta Irena Leliūgienė.

Per dešimtmetį mokykla išleido 7 abiturientų laidas. Mokyklą baigė 3 aukso ir 3 sidabro medalininkai.

Veikė kino teatras “Marių banga”, kuris daug kartų buvo respublikinių apžiūrų ir konkursų nugalėtojas, mokinių savivaldos padalinys „deputatėliai” – padėjėjų kolektyvas prie Palemono deputatų grupės,

R. Samulevičiaus, St.Samulevičienės ir A.Samuolio atminimo kambarys, kuriame buvo įkurtas ir St.Samulevičienės žaislų muziejus. Kelerius metus mokyklos sporto bazė buvo geriausia mieste.

1986 m. Kauno jauniesiems poetams pradėti organizuoti poezijos pavasarėliai „Pirmosios kregždės”. Ši tradicija tęsiama iki šiol.

Vystomos popamokinio ugdymo tradicijos – stiprūs orientacinio sporto, turizmo, modeliavimo būreliai. Mokykloje veikia vokalinis – instrumentinis ansamblis, folkloro ansamblis „Veliuokas“, tautinių šokių būrelis.

Bendradarbiaujant su Kauno tiltų statybos valdyba Nr.1, mokyklos mokiniai vasaras praleidžia darbo ir poilsio stovyklose „Talkininkas“, padėdami tiesti greitkelį „Kaunas -Klaipėda“.

1987-1996

1989 m. mokyklos bendruomenės ir Kauno miesto mero V.Adamonio sprendimu mokykla pradėta vadinti Palemono vidurine mokykla. Tais pačiais metais buvo įkurtas centras „Mokykla – mikrorajonas”. Į centro veiklą įsijungė daug Palemono gyventojų, kurie organizuodavo renginius, dirbdavo su paaugliais.

1991 m. mokyklos direktoriumi paskirtas J.Strašunskas, 1992 – J.Intas, 1994- O.Dičkienė.

Per dešimtmetį mokykla išleido 10 abiturientų laidų. Mokyklą baigė 8 sidabro medalininkai ir 3 su pagyrimu.

1996 m. moksleiviai pradėti mokyti nuo 2 kl. ankstyvosios , o nuo 5 kl. – pagilintos anglų kalbos.

1995 metais sukurta mokyklos atributika: himnas, vėliava ir herbas. Veikia mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija.

Mokykloje tradiciniais tampa Lietuvos nepriklausomybės švenčių minėjimai, 11–okų krikštynos, „Šimtadieniai“, šauniausiųjų moksleivių konkursas, muzikos diena, „Gerumo“ akcijos, aerobikos šventė, tėvų ir mokytojų vakaronės ir kt. Moksleiviai po pamokų be tradicinių būrelių renkasi sportinių šokių, dramos studijos ir kt. užsiėmimus. Įkuriama Jūrų skautų organizacija.

1996 metais pradedamas leisti mokyklos laikraštis „Korys“.

1997-2006

Per dešimtmetį mokykla išleido 10 abiturientų laidų. 10 mokinių mokyklą baigė su pagyrimu.

1997 m. seimo narės L. Andrikienės iniciatyva atidaryta nauja kompiuterių klasė.

Nuo 2000 mokykla tampa profiline: 11-12 kl. moksleiviai mokomi humanitarinio ir realinio profilių.

Mokykloje pradeda veikti laisvanoriškumo principu veikianti mokinių savivalda- Mokinių seimas.

Pradedamas kurti mokyklos muziejus.

Ypatingai suaktyvėja projektinė veikla. Dalyvaujame eilėje tarptautinių, respublikos ir miesto projektų :

„Sveika mokykla”, „Sveiki dantys”, „Rūkymo prevencija”, „Jaunimo iniciatyva”, „Gimtinė”, „Veiksmo diena”, „Vaikų vasaros poilsis”, „Pažinimas”, „Jaunimo vietos informacinis centras“, „Mums gera čia“. Laimėti finansavimai 2 Europos Socrates Comenius mokyklų bendradarbiavimo bei 2 kvalifikacijos tobulinimo projektams.

2003 metais jaunieji konstruktoriai pagamina didžiausią Lietuvoje dėžinį aitvarą.

Stiprus papildomas ugdymas: sportinių šokių klubas “Svaja”, merginų choras, folkloro ansamblis „Bitula“, lengvoji atletika, futbolas, turizmas, dailės studija.

2007-2010

Pradedamas mokyklos renovavimas. Iki šių metų pakeisti 2/3 mokyklos langų, renovuota sporto salė, fojė.

Dalyvaujant Mokyklų modernizavimo projekte įrengtos 6 mokytojų darbo vietos. Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, 2/3 mokyklos kabinetų turi internetinę prieigą. Mokykla pradeda naudoti elektroninį dienyną.

Geri mokinių pasiekimai miesto ir respublikos dalykinėse olimpiadose. Per šiuos metus 6 abiturientai mokyklą baigia su pagyrimų.

Toliau dalyvaujame įvairiuose projektuose: Švietimo mainų pramos fondo – laimėtas finansavimas 1 Comenius mokyklų bendradarbiavimo bei 1 kvalifikacijos tobulinimo projektams. „Zipio draugai“, „Verslumo ugdymas“, „Merginų gebėjimų stiprinimas“, vaikų vasaros poilsio stovyklos „Bitinėlis“, „Vaivorykštė“, „Vasarėlė“, „Mums gera čia“, „Mokykla – antri namai“ ir kt.

Toliau tęsiamos mokyklos tradicijos – organizuojami poezijos pavasarėliai, šimtadieniai, valstybinių švenčių minėjimai, sveikatingumo dienos.

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su Palemono bendruomenės centru, Palemono bažnyčia ir Saleziečių vienuolynais, Caritu,..

Aktyviai veikia Mokyklos Taryba bei Mokyklos mokinių seimas.

Toliau plėtojamas neformalus ugdymas mokykloje veikia ir gerų rezultatų pasiekia futbolo, lengvosios atletikos, orientacinio sporto, turizmo, dailės būreliai, folkloro ansamblis „Bitula“, sportinių šokių klubas „Svaja“ ir kt.

Informacijos šaltinis: Kauno Palemono gimnazijos interneto svetainė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *